PRIVACITY NEDERLANDS

Privacybeleid

Wij waarderen en respecteren de privacy van onze bezoeker. In dit document met het privacybeleid beschrijven we de verschillende soorten persoonlijke informatie die we voor u ontvangen en verzamelen wanneer u onze website bekijkt en gebruikt, en we helpen u bij het gebruik van die informatie.

Waarom gebruiken we uw gegevens?

Alle informatie die we van u verzamelen, kan voor een of meer van de volgende doeleinden worden gebruikt:
Onze diensten leveren en u helpen contact te leggen met andere gebruikers;
Met u communiceren en uw profiel beheren, uw account aanmaken en beheren, klantenondersteuning bieden en uw transacties voltooien;

Voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten;
Voldoen aan wettelijke vereisten.
Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, kunt u uw account annuleren nadat u zich hebt aangemeld door op “Account verwijderen” te klikken.

Legale basis

Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG). De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming of in het geval dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek actie te ondernemen alvorens een overeenkomst aan te gaan.
Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in clausule A.1.
Om lid te worden, moet u ons de benodigde persoonsgegevens verstrekken. Als u ons niet alle vereiste informatie verstrekt, is het niet mogelijk om de Dienst te verlenen.
Naleving van de Children’s Online Privacy Protection Act. We zullen niet bewust informatie verzamelen van iemand jonger dan dertien (13) jaar. Onze website, producten en diensten zijn gericht op personen die ten minste achttien (18) jaar of ouder zijn.

Bescherming van persoonsgegevens

We implementeren de volgende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te handhaven tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of toegang en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.
We controleren onze systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen, en we beoordelen uw informatie-, opslag- en verwerkingspraktijken om onze technische, fysieke en organisatorische maatregelen bij te werken.
Om ervoor te zorgen dat onze systemen en uw informatie worden beschermd, zijn de volgende maatregelen opgenomen: het versleuteld opslaan van vertrouwelijke gegevens zoals inloggegevens en creditcardgegevens.
Vertrouwelijkheid. Al het personeel is onderworpen aan volledige vertrouwelijkheid en onderaannemers en subverwerkers zijn verplicht een vertrouwelijkheidsovereenkomst te ondertekenen als volledige vertrouwelijkheid geen deel uitmaakt van de hoofdovereenkomst tussen de partijen.
Transparantie. We houden u op elk moment op de hoogte van wijzigingen in processen om privacy en gegevensbeveiliging te beschermen, inclusief praktijken en beleid. U kunt op elk moment informatie opvragen over waar en hoe de gegevens worden opgeslagen, beveiligd en gebruikt. We zullen ook samenvattingen geven van eventuele onafhankelijke audits van de Service.

Monitoring We gebruiken beveiligingsrapporten om toegangspatronen te bewaken en om proactief potentiële bedreigingen te identificeren en te beperken. Administratieve handelingen, inclusief toegang tot het systeem, worden vastgelegd om een ​​audittrail te bieden als ongeautoriseerde of onopzettelijke wijzigingen worden aangebracht.

Systeemprestaties en beschikbaarheid worden bewaakt door interne en externe monitoringdiensten.
Melding van inbreuk op persoonsgegevens. In het geval dat uw gegevens worden gecompromitteerd, zullen we u en de bevoegde toezichthoudende autoriteiten binnen tweeënzeventig (72) uur per e-mail op de hoogte stellen met informatie over de omvang van de inbreuk, de getroffen gegevens, eventuele gevolgen voor de Service, ook als onze actieplan voor maatregelen om gegevens te beveiligen en eventuele nadelige gevolgen voor betrokkenen te beperken.

“Inbreuk op persoonsgegevens” betekent een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde openbaarmaking of de ongeoorloofde of onwettige toegang tot persoonsgegevens die zijn verzonden, opgeslagen of verwerkt in verband met de levering van de Dienst.

Openbaarmaking van informatie aan derden

We verkopen, verhandelen of dragen geen persoonlijk identificeerbare informatie over aan derden.

Servicevoorwaarden

Bezoek ook onze Algemene voorwaarden sectie waarin het gebruik, disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen die het gebruik van onze website regelen in de Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet.

Uw toestemming

Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met dit privacybeleid en onze cookies.

Met dit simpele gebaar draag je bij aan een keten waar we allemaal baat bij hebben.