TERMS NEDERLANDS

Voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden voor www.zwingerz.com

BELANGRIJK:
Leden zonder profielfoto’s hebben geen toegang tot netwerkinhoud.

Leden moeten op hun profielfoto’s verschijnen, anders worden ze geblokkeerd.

LET OP: Geen enkele persoon onder de 18 jaar mag deze website (hierna “Website”) bezoeken of de Dienst van www.zwingerz.com (hierna “de Dienst”) gebruiken.

Een speciale opmerking over minderjarige leden

Personen onder de achttien jaar komen niet in aanmerking voor het gebruik van onze diensten. We vragen u om ons geen informatie te sturen. De website is bedoeld voor volwassenen ouder dan 18 (achttien), of personen die meerderjarig zijn in hun toepasselijke rechtsgebied, welke van de twee het grootst is. Minderjarigen komen niet in aanmerking voor het registreren, gebruiken en/of afnemen van de op de website gepresenteerde diensten en/of producten of om lid te worden.

Onderhoud

De Dienst kan alleen worden gebruikt nadat u zich heeft geregistreerd. Registratie is gratis. U gaat daarom een ​​contractuele relatie zonder vergoeding met ons aan, die wordt beheerst door deze AV.

We bieden ook meer diensten aan met een abonnement tegen betaling, om met andere leden te communiceren en de volledige Dienst te gebruiken. Wij stellen u altijd op de hoogte voordat u gebruik maakt van de betaaldiensten, waarbij we aangeven welke kosten van toepassing zijn en het betreffende bedrag.

Gebruiksvoorwaarden

Het belangrijkste doel van de website is om een ​​entertainmentervaring voor volwassenen te bieden. Met de Service kunnen leden contact met elkaar opnemen, foto’s, verhalen, fantasieën en contacten uitwisselen en in gesprek gaan met andere leden, onze vertegenwoordigers en ons geautomatiseerde systeem.

U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor alle details die u verstrekt. U moet ervoor zorgen dat de door u verstrekte informatie waar is en uw persoonlijkheid beschrijft. U stemt ermee in zich te onthouden van het opzettelijk verstrekken van gegevens van derden, zoals die van u. Als u bewust valse gegevens of gegevens verstrekt met frauduleuze bedoelingen, in het bijzonder het verstrekken van bank- of creditcardgegevens van een derde partij zonder hun toestemming, heeft dit juridische gevolgen.

U stemt ermee in om de gegevens die u ons heeft verstrekt up-to-date te houden, in het bijzonder uw contactgegevens en betalingsgegevens.

U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u plaatst of weergeeft op de Service, of verzendt naar andere leden, en door inhoud op een openbaar gedeelte van de service te plaatsen, verleent u automatisch en garandeert u dat u het recht heeft om ons een eeuwigdurende, niet-exclusieve, onherroepelijke, wereldwijde licentie om dergelijke informatie en inhoud te gebruiken, en om sublicenties van deze inhoud te verlenen en te autoriseren.

Als u niet voldoet aan een van de verplichtingen die in de vorige paragrafen zijn vastgelegd, beëindigt dit de contractuele relatie en wordt de toegang tot de Dienst onmiddellijk geblokkeerd. Een eventuele geldelijke vordering van ons op u wordt hierdoor niet beïnvloed. Bovendien behouden wij ons het recht voor om civiele of strafrechtelijke procedures tegen u te starten.

U stemt ermee in geen informatie te verstrekken waar niet expliciet om is gevraagd.

U stemt ermee in de gegevens van andere klanten (in de namen van personen, woonadressen, e-mailadressen en telefoonnummers), e-mails en andere vormen van correspondentie die u in verband met uw gebruik van de Dienst verkrijgt, vertrouwelijk te behandelen; Het verbindt zich er ook toe deze niet toegankelijk te maken voor derden zonder de toestemming van hun auteur. Het is ook verboden om niet-klantgegevens te verzenden als onderdeel van de Dienst.

U neemt geen en in het bijzonder dient u af te zien van het gebruik van de dienst om:

lasterlijk, beledigend of illegaal materiaal verspreiden (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot materiaal dat inbreuk maakt op de persoonlijkheidsrechten van derden, zoals foto’s van derden);
andere mensen bedreigen of lastigvallen en/of hun rechten schenden;
geld of betaling in natura beloven of eisen.

Je bent ook verplicht

geen informatie downloaden die virussen (geïnfecteerde software) of enig ander type malware (inclusief, maar niet beperkt tot, wormen, Trojaanse paarden, spyware, enz.) naar de Service bevat;
er geen gegevens naar uploaden die servicesoftware of ander materiaal bevatten dat is beschermd door auteursrecht of beschermd door andere commerciële eigendomsrechten, tenzij u de eigenaar bent van de betreffende rechten of de benodigde toestemming hebt verkregen om de software of het materiaal dat de rechten ondersteunt te gebruiken;
de Dienst niet op een zodanige manier gebruiken dat de beschikbaarheid van de dienst voor andere klanten nadelig wordt beïnvloed;
geen e-mails onderscheppen of enige poging daartoe ondernemen.

Als u niet voldoet aan een van de verplichtingen die in de vorige paragrafen zijn vastgelegd, beëindigt dit de contractuele relatie en wordt de toegang tot de Dienst onmiddellijk geblokkeerd. Een eventuele geldelijke vordering van ons op u wordt hierdoor niet beïnvloed. Bovendien behouden wij ons het recht voor om civiele of strafrechtelijke procedures tegen u te starten.

Als u de dienst gebruikt met zakelijke belangen of de aan u toevertrouwde gegevens en gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt, moet u een conventionele boete van 10.000 Zwitserse frank betalen voor elke geverifieerde inbreuk of het wettelijk toegestane maximumbedrag, onverminderd eventuele schadevergoeding claimen.

U stemt ermee in ons te vrijwaren van alle procedures, verliezen, rechtszaken of claims voor schade die kunnen ontstaan ​​tijdens uw registratie en gebruik van de Service. In het bijzonder moet u ons vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en alle verplichtingen, kosten en kredieten die voortvloeien uit verliezen als gevolg van laster, belediging, laster en schendingen van persoonlijkheidsrechten door andere klanten, wegens gebrek aan dienstverlening aan klanten of wegens schending van intellectuele rechten. eigendomsrechten of andere rechten van u. Bovendien moet u ons vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en claims die voortvloeien uit de schending van deze AV.

Alle berichten die worden ontvangen van gebruikers met gratis abonnementen, worden opgeslagen in de webinbox. Alle berichten die worden ontvangen door gebruikers die een betaald abonnement hebben, worden opgeslagen in de webinbox. We behouden ons het recht voor om berichten, opmerkingen, foto’s en profielen (de inhoud) te bekijken en te verwijderen die naar eigen goeddunken deze Algemene voorwaarden van de website schenden of die aanstootgevend of illegaal kunnen zijn, rechten schenden of de veiligheid van andere gebruikers in gevaar brengen.

We hebben het recht om uw profiel te verwijderen uit de database als u de gratis dienst meer dan zes (6) maanden niet hebt gebruikt, zelfs zonder overleg of kennisgeving. Enerzijds helpt deze maatregel om uw gegevens te beschermen, aangezien wij na het verstrijken van deze periode genoodzaakt zijn om aan te nemen dat u geen interesse meer heeft in het bewaren van uw gegevens; Anderzijds dient de maatregel om de database vrij te houden van inactieve klanten en zo de door ons aangeboden service te verbeteren.

Met dit simpele gebaar draag je bij aan een keten waar we allemaal baat bij hebben.